martes, 23 de mayo de 2017

Nova acción solidaria

En colaboración coa federación veciñal e a Xunta de Galicia, colaboramos no reciclado de roupa, calzado e textil do fogar para o seu aproveitamento posterior con familias desfavorecidas